ЧЕЗ: Не сме нарушили закона

Въпреки констатираните множество нарушения от Агенция за държавна финансова инспекция, електроразпределителното дружество отказва да признае вината си

3575 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

"ЧЕЗ Разпределение България" не е нарушавало Закона за обществените поръчки (ЗОП). Това е становището на електроразпределителното дружество, изразено в специална декларация, подписана от главния оперативен директор Петър Баран.

Становището е изпратено до медиите във връзка с доклада на Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ), в който се казва, че дружеството е извършило редица нарушения свързани с обществените поръчки.

От компанията обявиха, че са готови да оказват пълно съдействие при всички извършвани проверки на дейността му в страната.

Проверката на АДФИ беше извършена в рамките на седем месеца въз основа на заповед от 24 юли 2012 г. Целта на инспекцията бе да установи законосъобразността на направените през 2011 г. от "ЧЕЗ Разпределение България" АД разходи за доставки, услуги и строителство, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях.

След приключилата на 08 февруари 2013 г. проверка на АДФИ са съставени 12 акта за установяване на административно нарушение на три физически лица, служители от "ЧЕЗ Разпределение България", и едно наказателно постановление:

Установени са седем нарушения на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (отменена през 2012 г.), в резултат на което на "ЧЕЗ Разпределение България" бяха съставени седем акта за административно нарушение на физически лица.

Установено е неспазване на срока за предоставяне на информация в Агенцията по обществени поръчки, в резултат на което бяха съставени два акта за административни нарушения на физически лица.

Други два акта са съставени за неоснователно проведена процедура на договаряне на мерки за подобряване на показателите на електроразпределителната мрежа, без да са били налице предпоставките, предвидени в Закона за обществените поръчки и за непредставяне на информация за изпълнен договор в Агенцията за обществени поръчки.

Инспекторите на АДФИ съставиха два акта, единият от които е установяване на административно нарушение на физическо лице, а другият е наказателно постановление на "ЧЕЗ Разпределение България" АД за неспазване на Закона за обществени поръчки.

На дружеството бе наложена имуществена санкция в размер на 15 000 лева. Нарушението е, че не е проведена процедура по Закона за обществените поръчки за сключен договор между "ЧЕЗ Разпределение България" и одитираща фирма.

Становището на инспекторите на Агенцията за държавна и финансова инспекция не констатира нарушение на Закона за обществените поръчки при осъществените доставки и услуги между свързаните дружества "ЧЕЗ Разпределение България" АД и "ЧЕЗ България" ЕАД.

Подкрепи Economic.bg