ЧЕЗ инвестира 3,8 млн. лв. в мрежата си във Враца

Най-много средства ще бъдат дадени за трафопостове и подмяна на кабели

Представители на мениджмънта на ЧЕЗ България се срещнаха на 17 май с кметовете на общините от област Враца, за да представят инвестиционната политика на компанията за региона, съобщиха от компанията. След края на работната дискусия двете страни подписаха меморандум за дългосрочно сътрудничество.

„Като компания със сериозен обществен ангажимент и доставчик на жизненоважна за икономиката и за бита услуга ЧЕЗ се чувства длъжна да предложи на своите клиенти най-доброто решение за сигурността и качеството на услугите, които доставя. Ето защо е важно да поддържаме открита и диалогична комуникация, което ще ни помогне да си сътрудничим по един ползотворен начин”, каза Петър Баран, главен оперативен директор на „ЧЕЗ България”.

ЧЕЗ планира да инвестира през тази година 3,8 млн. лева за повишаването на качеството и сигурността на захранването и за подобряване на услугите за клиентите си на територията на област Враца.

Най-много средства ще бъдат насочени за изграждане на трафопостове, подмяна на амортизирани трансформатори и кабели, изграждане на нови кабелни линии и изнасяне на електромерни табла извън границата на собствеността.

През последните 6 години ЧЕЗ е инвестирала над 23 млн. лева в рехабилитация, модернизация и развитие на електроразпределителната мрежа на област Враца. От стъпването си на българския пазар в края на 2004 г. компанията е инвестирала близо 550 млн. лева в електроразпределителната мрежа на Западна България.

Коментари: 0