Частните охранителни фирми намаляват

Наблюдава се сериозно застаряване на работната сила в бранша, съобщиха от БСК

320 ~ 2 мин. четене

Броят на частните охранителни фирми и на заетите в тях намалява. Това става ясно от оповестените от Българската стопанска камара данни. От секторния анализ става ясно още, че се наблюдава сериозно застаряване на работната сила в бранша. Проектът на БСК се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, като крайната му цел е изграждане на национална, онлайн базирана информационна система за оценка на компетенциите на работната сила.

От данните става ясно, че от 2008 до 2010 г. се наблюдава плавен спад на броя на фирмите в бранша. От 4 888 през 2008 г. през 2011 г. те вече са 4 514, отчитат от БСК. През миналата година се забелязва и известно повишаване на фирмите, занимаващи се с консултантски услуги и дейности в областта на техническите системи за сигурност. Според експерти това се дължи на увеличената престъпност през последната година.

Към края на миналия месец у нас са издадени 2174 лиценза за извършване на частна охранителна дейност, а отнетите или върнати лицензи са 61. По данни на НОИ в лицензираните фирми са заети 77 611 души, а по данни на МВР общият брой на служителите в лицензирани охранителни фирми са над 120 000.

Данните показват, че общо за сектора, че 84,5% от заетите са мъже. Възрастовата група 55-64 год. е с най-голям брой заети мъже (28%), следвана от 45-54 години (21%). Впечатление прави и високата заетост на мъже над 65 години, което е типично за сектор „Дейности по охрана и разследване”. Причина за тази тенденция е ниското заплащане на охранителния труд, което прави повечето длъжности в сектора непривлекателни за младите хора, но относително удовлетворителни за пенсионери и хора без много възможности за друга реализация.

Подкрепи Economic.bg