Чуждите инвестиции намаляват с близо 50%

За първите три месеца на годината ПЧИ са достигнали 257.1 млн. евро при 478.4 млн. евро година по-рано

112 ~ 1 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България през първото тримесечие на 2013 г. са намалели с 46% спрямо същия период на миналата година. Предварителните данни на БНБ показват, че в номинално изражение чуждите инвестиции са достигнали 257.1 млн. евро при 478.4 млн. евро година по-рано.

По държави, най-големите преки инвестиции в страната за януари - март 2013 г. са на Холандия (161.7 млн. евро), Русия (27.0 млн. евро) и Унгария (17.3 млн. евро). Най-големите нетни отрицателни потоци за периода са към Великобритания (-6.9 млн. евро).

По отраслова структура най-големи нетни постъпления за периода януари - март 2013 г. има в отрасъл Транспорт, складиране и съобщения (102 млн. евро), Преработваща промишленост (48 млн. евро) и Финансово посредничество (42.5 млн. евро).

Преките инвестиции само за януари 2013 г. възлизаха на 31.4 млн. евро или 0.1% от брутния вътрешен продукт (БВП), като това представляваше спад от около 90% на годишна база.

Подкрепи Economic.bg