Данъчната отстъпка за земеделците продължава до 2014 г.

Производителите на растителна и животинска продукция могат да плащат до 60% от данъка върху печалбата си

108 ~ 2 мин. четене
Автор: Силвия Георгиева


До края на 2014 г. производителите на растителна и животинска продукция могат да плащат до 60% от данъка върху печалбата си, като останалото се поема от държавата. Това е съобщено за Farmer.bg от Държавен фонд "Земеделие". Отстъпката от корпоративния данък се прилага от началото на 2011 г. с цел земеделските производители да бъдат стимулирани да инвестират в нова техника.

Европейският съюз (ЕС) прилага тази помощ отдавна, пише електронното издание. През юни 2012 г. Брюксел одобри продължаването на помощта до декември 2014 г.

Данъчно задължените лица, регистрирани като земеделски производители, могат да избират дали да се възползват от предоставеното данъчно облекчение, като не е необходимо да кандидатстват за това пред приходната администрация.

Лицата упражняват правото си на избор с попълването на годишната данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за съответната година. Тази декларация се подава до 31 март на следващата година.

При условие, че лицата са заявили желанието си да се възползват от данъчното облекчение, за тях е налице възможност да преотстъпят, т.е. да не внасят ефективно в републиканския бюджет корпоративния данък в размер до 60 на сто от данъчната им печалба за дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция

Размерът на преотстъпения данък се определя от самите данъчно задължени лица като той зависи не само от данъчната печалба, но и от финансовите им възможности за собствено участие.

При условие, че лицето е реализирало висока данъчна печалба, но размерът на планираната инвестиция е по-нисък, за лицата съществува възможност да преотстъпят по-нисък размер на корпоративния данък от 60%, например 10% или повече.

Подкрепи Economic.bg