Данъците през разплащателна сметка

Правителството разработва проект за улеснено плащане на задълженията

Бюджетът ще може сама да дърпа пари от банковата ни сметка и така автоматично ще се погасяват данъчните ни задължения. Това ще бъде само една от възможностите на програмния продукт "Матеус", който е разработен от "Информационно обслужване" АД по поръчка на Министерството на финансите, съобщи Агенция „Стандарт нюз”.

Идеята е гражданите да могат да подадат заявка за директен дебит от банковата им сметка към бюджета, което ще позволи автоматично плащане на задълженията им. Така например след предварително съгласие от страна на човек автоматично от банковата му сметка ще се дърпат пари за данък сгради и налога за колата.

"Матеус" ще даде и възможност през сайтовете на банките хората да проверяват какви са дълговете им към хазната. Задълженията към бюджета ще се плащат с дебитни и кредитни карти, по интернет ще може да се подават и декларации. Вече 118 общини използват софтуера за обработка на местни данъци и такси "Матеус".

Софтуерът отговаря на целите на Министерство на финансите за намаляването на плащанията в брой и може да обработва плащания чрез ПОС терминали. Засега софтуерът позволява обработка само на местните данъци и такси. С "Матеус" има и уеб базирано приложение, позволяващо онлайн проверка на задълженията на гражданите към общината. Услугата работи в реално време и може успешно да замести изпращането на хартиени съобщения за дължимите данъци.

"Матеус" позволява поддържане на регистър на гражданите, регистър и обработка на документи и декларации, задължения и плащания. Системата ще може да идентифицира човек по ЕГН, номер на личната карта и БУЛСТАТ.

Коментари: 0