Делът на лошите кредити се повиши до 17.2%

Печалбата на банковата система намалява до 466 млн. лв.

Автор: Атанас Христов

В края на третото тримесечие на 2013 г. делът на кредитите с просрочие над 90 дни в брутните заеми (без тези за кредитни институции) достигна 17.22%, а в края на юни тази година беше 17.09%. Съотношението на нетните кредити с просрочие над 90 дни спрямо отпуснатите нараства до 10.79% (при 10.73% в края на юни 2013 г., сочат данните на Българска народна банка (БНБ). От централната банка поясняват, че през изминалото тримесечие класифицираните експозиции намаляват със 125 млн. лв.

В периода юли-септември 2013 г. активите на банковата система се увеличават с 2%, или 1.6 млрд. лв., до 84.8 млрд. лв. Депозитите растат с 2.2% (1.6 млрд. лв.) до 72.8 млрд. лв., като се отчита засилване на темпа на растеж на влоговете на граждани и домакинства. Повишението е 1.7%, или 641 млн. лв.

Тримесечният темп на нарастване на брутните кредити (без тези за кредитни институции) остава почти без промяна - повишение от 0.2%. За разлика от предходния период обаче увеличението със 113 млн. лв. е повлияно от растежа на корпоративния сегмент, където заемите се повишават със 134 млн. лв. Потребителските кредити се увеличават с 25 млн. лв. през третото тримесечие, докато ипотечните се свиват с 44 млн. лв.

Печалбата на банковата система намалява до 466 млн. лв., което е спад с 37 млн. лв. спрямо края на септември миналата година.

Коментари: 0