Диспечерите вече са на Централна гара

Така ще се улесни комуникацията между звената и ще се оптимизират разходите

Централното диспечерско ръководство (ЦДР) на НКЖИ вече ще упражнява своята дейност от Централна гара София. Досега ръководството се помещаваше на ул. Иван Вазов №3, съобщиха от компанията.

 

Преместването е продиктувано от добрата комуникативност на района на гарата, както и от стремежа на ръководството на Компанията за оптимизиране на разходите.

 

 

ЦДР се установи в източната част на Централна гара, като всички превозвачи бяха уведомени своевременно за направеното преместване.

 

 

Централното диспечерско ръководство е важно звено в управлението на влаковата дейност. То е основен координатор между превозвачите и диспечерските центрове и обединява тяхната работа. Чрез него се ръководи и организира движението на всички категории влакове – пътнически, международни и други.

 

 

 

Коментари: 0