Дистанционно отчитане на ток и парно

3124 електромерa и 95 абонатни станции са оборудвани с новите системи

В Пловдив

3758 ~ 2 мин. четене

 

Общо 3124 електромерa с дистанционно отчитане бяха инсталирани от EVN България в район Северен и ж.к. „Tракия“ в Пловдив през септември 2012 г. Заедно с това 95 абонатни станции бяха оборудвани със системи за дистанционен отчет. Новите устройства са част от стартиралия през 2011 г. проект на дружеството за модернизиране на отчитането на потребената енергия за битови и малки стопански клиенти в топлофицирани сгради в Пловдив.

Проектът включва едновременен монтаж на индивидуални електромери с дистанционен отчет и монтаж на общи топломери и водомери с дистанционно отчитане в абонатните станции на топлофицирани сгради.

До този момент над 12 000 електромерa с дистанционно отчитане са инсталирани по проекта в Пловдив. Допълнително целта е до края на 2013 г. всички абонатни станции в жилищни сгради в Пловдив да бъдат оборудвани със смарт устройства, обясниха от ЕВН .

Причината да се изберат топлофицирани сгради е да се постигне максимално точно комбинирано отчитане на електро- и топлоенергията, потребявана от клиентите в тези сгради. Допълнително това ще подобри контрола на измерената електроенергия по трафопостове и ще се постигне по-ясен енергиен баланс във всяка една сграда, което е важна стъпка към постигане на енергийна ефективност.

Както и досега, внедряването на новите измервателни уреди ще доведе и до еднократна промяна в графика за отчитане на консумираната електроенергия и нейното заплащане. В тази връзка е възможно отчетният период за 2406 клиенти да обхваща по-дълъг срок от предвиденото в Общите условия на дружеството. Тази възможност съществува само за електроенергията през октомври 2012 г., за което всеки клиент ще бъде уведомен индивидуално. При последващите месечни отчитания отчетният период ще продължи да бъде съгласно Общите условия. За 1448 от тези клиенти ще настъпи промяна и в срока на плащане – те ще заплащат своята консумация на електроенергия вече от 11-то до 25-то число на месеца (II група). Промяната в срока за плащане ще влезе в сила за октомврийската фактура, която ще се заплаща през месец ноември. Тази промяна ще остане в сила и за последващите месечни фактури.

 

 

 

 

Подкрепи Economic.bg