До 2018 г. площите с царевица нарастват с 5%

Такива са прогнозите на Института по аграрна икономика

208 ~ 2 мин. четене

До 2018 г. площите с царевица се очаква да нараснат с 5% спрямо 2012 г., сочи изследване на Института по аграрна икономика. Проучването обхваща следващия петгодишен времеви хоризонт и отразява динамиката на основните индикатори, засягащи петте основни култури в зърнения сектор – пшеница, царевица, ечемик, слънчоглед и рапица.

Площите с царевица се очаква да се увеличат поради относително по-добрата й рентабилност, в сравнение с останалите четири култури. Прогнозата е разработена по проект за изследвания в селското стопанство - САРА, финансиран от Фондация „Америка за България”. Това съобщи ръководителят на проекта доц. д-р Божидар Иванов.

По проекта CAPA са създадени иконометрични модели, отразяващи националната действителност за проектиране и изчисляване на важни показатели за развитието на основни сектори в земеделието на България. Данните се основават на актуална статистическа информация. Свързани са и с последните прогнози за движението на глобалните цени, производство и пазари, направени от Изследователския институт по храни и аграрна политика към Университета в Мисури.

От анализа на доц. Иванов става ясно, че до 2018 г. се очаква петте култури да останат водещи в растениевъдството. Следствие на изискванията за по-голяма екологична насоченост в Обща селскостопанска политика, е възможно засетите площи с тях да намалеят с около 1-2%.

Обемите на производство от петте култури ще нараства, което се преписва на обновяване на агротехниката, изтъкна доц. Иванов. По думите му, в прогнозите са взети предвид и възможни неблагоприятни засушавания. Анализът на валежите от 1970 година насам отчита, че през последното десетилетие има намаляване на високите дъждовни стойности, но все по-често се редуват по-добри с по-лоши години.

Цените на петте култури ще бъдат поставени под натиск, следствие на очакваните низходящи тенденции в глобален мащаб, подчерта доц. Иванов. Това се дължи на стабилизиране на зърнопроизводството и запазване на световното търсене. За  България цените през настоящата година се очаква да са в рамките на около 270-290 лв. тон при пшеницата, ечемика и царевицата. Естествено, това силно зависи от състоянието на реколтата в глобален мащаб. 

Подкрепи Economic.bg