Доходите растат с 16%, разходите - с над 13%

Кредитите като източник на доход се повишават с 35.5%, а харчовете за храна се увеличават с 11%

3611 ~ 2 мин. четене
Автор: Атанас Христов

През последните три месеца на 2012 г. общият доход средно на лице от домакинство се е повишил с 16.1% на годишна база до 1157 лв. За последното тримесечие общият разход нараства до 1058 лв., или с 13.4% спрямо съпоставимия период на 2011 г., сочат данните на Националния статистически институт.

Основен източник на доход на домакинствата продължава да е работната заплата, която формира 52.2% от постъпленията в семейния бюджет. Този доход нараства с 18.9% спрямо последното тримесечие на 2011 г. до 604 лв. за октомври-декември 2012 г. Относителният дял на работната заплата в общия доход се повишава с 1.2 процентни пункта. От пенсии в семейния бюджет са влизали 25.1% от доходите, което е спад на дела на този източник с 3.9 процентни пункта. В номинално изражение доходите от пенсии се запазват на нивото от четвъртото тримесечие на 2011 г. - или по 290 лв. средно на лице от домакинство.

Взетите заеми и кредити са нараснали с 35.5% на годишна база и през четвъртото тримесечие на 2012 г. са 76 лв. средно на лице от домакинството. Делът им се увеличава с 1 процентен пункт до 6.6% в общия доход. В цифрата 76 лв. влизат още регулярните трансфери между домакинствата, приходите от продажби на селскостопанска и друга продукция и имущество, уточняват от НСИ.

Най-голям дял в общия разход на домакинствата имат харчовете за храна и жилище (енергия, горива, вода) - 52.3% от всички разходи. Най-съществено перо от бюджета на домакинствата имат разходите за храна и безалкохолни напитки. Като абсолютна стойност те се увеличават с 11.1% и през четвъртото тримесечие на 2012 г. са 370 лв. средно на лице в домакинството. Делът им в общия разход намалява с 0.7 процентни пункта до 35%.

Разходите за дома (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане) се повишават от 166 лв. през четвъртото тримесечие на 2011 г. до 180 лв. година по-късно.

През последното тримесечие на миналата година спрямо съпоставимия период на 2011 г. се увеличава консумацията на зеленчуци - от 13.6 на 15.5 кг, кисело мляко - от 6.7 на 6.8 кг, и олио - от 3.4 на 3.6 л. По-чувствително намалява потреблението на хляб и тестени изделия - от 27.3 на 25.3 кг, и плодове - от 11.3 на 10.7 кг.

Подкрепи Economic.bg