Дългът на България за 2012 г. е 18.5%

Сектор „Държавно управление” отчита бюджетен дефицит от 592 млн. лв.

172 ~ 1 мин. четене
Автор: Божидара Иванова

Дългът на България за 2012 г. е в размер на 14.38 млн. лв. или 18.5%, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ). През 2012 г. сектор „Държавно управление” отчита бюджетен дефицит от 592 млн. лв. или 0.8% от БВП. Дефицитът в подсектор „Централно управление” е в размер на 863 млн. лв. – 1.1% от БВП. Подсекторите „Местно управление” и „Социалноосигурителни фондове” реализират излишък съответно 203 млн. лв. (0.3% от БВП) и 67 млн. лв. (0.1% от БВП).

Разликата между предварителните и окончателните данни за дефицита, която е 31.4 млн. лв., се дължи на получаването на окончателни данни за постъпленията от данъци, годишните отчети за дейността на държавните болници и публичните дружества, класифицирани в сектор „Държавно управление”, и окончателните данни от оборотните ведомости на бюджетните единици и общините.

Статистическата информация за дейността на сектор „Държавно управление”, включително за дълга, дефицита и излишъка, се изготвя по хармонизирана методология на ЕС. В изпълнение на Регламент на Съвета № 479/2009 за прилагане на Протокола за процедура на прекомерен дефицит всяка държава членка предоставя на Евростат (ЕК) предварителни данни за дефицита/излишъка и дълга за отчетената година към 31.03. на следващата година и окончателни данни – към 30.09 на следващата година.

Подкрепи Economic.bg