Дължиш здравни вноски – не продаваш кола

1,3 млн. българи имат задължения към здравната система

Хората, които не са си платили всички здравни вноски да губят право да си продава апартамента или колата. Това гласят промени в Данъчно-осигурителния кодекс, предложени от правителството и гласувани в здравната комисия на Народното събрание. Прехвърлянето, продажбата или замените на МПС или недвижимо имущество занапред ще може да се осъществява само при представено удостоверение от Националната агенция за приходите (НАП) за платени здравни вноски, гласят одобрените текстове.

И в момента имоти не могат да се продават без декларация, че продавачът няма задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски. Кола пък се продава само срещу декларация за липса на данъчни задължения. В бъдеще ще се иска и документ от НАП.

Мярката има за цел да намали броя на хората без здравни вноски. Последни данни на здравната каса 1,3 млн. българи са с неплатени здравни осигуровки. Повечето от тях обаче са емигранти и на практика няма да бъдат засегнати от законовите промени. В момента неосигурените нямат право на безплатно лечение, а само на достъп до спешната помощ.

Коментари: 0