Държавата дава на концесия жп гарата в Пловдив

Кабинетът открива процедура по отдаване й на концесия за 35 години

Централната жп гара в Пловдив ще бъде отдадена на концесия, реши кабинетът на днешното си редовно заседание.

Срокът на концесията ще е максималният по закон – 35 години, а концесионерът ще бъде определен в открита процедура. Негово задължение ще бъде изграждането на автогара, два ескалатора и три пътнически асансьора. До гарата трябва да бъде изградена и многофункционална обслужваща сграда, включваща помещение за магазия, колетно отделение, спедиция, пощенски услуги, обществени тоалетни, пералня със сушилня и гладачно отделение и офиси.  По план в сградата е предвиден и хотел от тип „транзитен”, търговски обекти и места за разполагане на рекламно-информационни елементи.

Инвестициите за първите четири години трябва да са в размер не по-малък от 9 380 650 лв. без ДДС, а за целия срок на концесията – не по-малко от 10 204 430 лв. без ДДС.

Пет са критериите за комплексна оценка на офертите, които ще бъдат подадени – размер на годишното фиксирано концесионно плащане (с относителна тежест 50 на сто), размер на променливото концесионно плащане (с относителна тежест 20 на сто), срок за въвеждане в експлоатация на строежите (с относителна тежест 20 на сто), предложение за инвестиционна програма (с относителна тежест 5 на сто) и бизнес предложение (с относителна тежест 5 на сто).

“Предоставянето на концесия за строителство на централната жп гара в Пловдив ще създаде условия за обезпечаване в полза на държавата на дейностите по модернизация на гаровия район, за привличане на допълнителен трафик на пътници, на приходи за държавата от концесионни плащания, за извършване на ново строителство, за въвеждане на нова номенклатура от стопански дейности и търговски услуги и за откриването на нови работни места”, се казва в съобщението на кабинета.

 

Коментари: 0