Държавата е понесла 166 млн.лв. финансови корекции по ОП

Трябва да бъдат набелязани четири мерки за ограничаване на финансовите корекции, казва вицепремиерът Илияна Цанова

Държавата е понесла 166 млн.лв. финансови корекции по ОП

До момента 166 млн. лева финансови корекции по оперативните програми е понесла държавата, които се дължат предимно от обществени поръчки. Това заяви вицепремиерът по управление на европейските фондове Илияна Цанова при откриването на кръгла маса „Финансови рискове при управление на евросредствата – първите 7”, посветена на финансовите рискове при управление на европейските средства.

Според Цанова трябва да бъдат набелязани четири мерки за ограничаване на финансовите корекции. Като първа мярка тя цитира оптимизиране на процедурата на финансовите корекции, което касае сроковете, отговорността и обжалванията. Като втора мярка Цанова посочи оптимизиране на системите за финансово управление и контрол на управляващите органи на оперативните програми. Третата мярка касае ограничаване на финансовите корекции, наложени вследствие на нарушения, свързани с възлагането на обществените поръчки. Четвъртата мярка касае спазването на изискванията за устойчивост на инвестициите.

Александър Хинов, мениджър консултантски услуги, публичен сектор към консултантската компания KPMG, изложи презентация относно рисковете. Хинов потвърди, че финансовите корекции са 166 млн. лева към 31 декември 2013 година, а тази цифра представлява 1.9% от изплатената безвъзмездна финансова помощ. Над три четвърти от стойността на всички финансови корекции са наложени по ОПОС и ОПРР. Те са в размер на 91.7 млн. лева по ОПОС и 36.3 млн. лв. по ОПРР.

74% от наложените финансови корекции са свързани с възлагането на обществени поръчки. Размерът на наложените финансови корекции на общините е 117 млн. лева, което представлява 74% от наложените индивидуални финансови корекции на всички бенефициенти по оперативните програми по Структурните и Кохезионния фондове на ЕС. 11% от финансовите корекции на общините по ОПРР са вследствие на нарушения, свързани с устойчивостта на инвестицията и използването й по предназначение. По останалите оперативни програми общините нямат финансови корекции във връзка с устойчивостта или делът им е пренебрежимо малък.

От KPMG посочват, че относителният дял на финансовите корекции в следствие на нарушения във връзка с нарушения в процедурите на избор на изпълнител е преобладаващ по всяка от оперативните програми. Неизпълнението на заложените дейности и непостигането на заложените индикатори за резултат е причина за налагането на 22% от ФК при ОПАК.

Кръглата маса, организира от Цанова продължава, но представителите на медиите бяха помолени да напуснат, тъй като след първия час дискусията става закрита.

Коментари: 0