Държавата иска близо 20% повече за дела си в „Химимпорт“

Дялове от още 16 дружества ще бъдат пуснати за продажба на 30-я централизиран публичен търг

212 ~ 1 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Държавата иска близо 20% за миноритарния си дял в един от най-големите холдинги на Българска фондова борса - "Химимпорт" АД. Това показа обявлението на Агенция за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК), която ще предложи пакети за продажба на 30-я централизиран публичен търг, който ще се проведе на БФБ.

Делът от 0.294%, или 704 276 книжа от капитала на публичния холдинг ще бъдат продавани при минимална цена от 1.268 лв. за акция, което е 893.02 хил. лв. за целия пакет. Това е с 18.5% по-висока цена спрямо предишния централизиран търг, когато беше направен опит същия брой книжа да бъде пласиран по 1.07 лв. за акция, или общо 753.58 хил. лв. за държавния дял.

Преди исканата цена беше с 35.1% над пазарната. Сега, макар и завишена спрямо предходния аукцион, исканата цена за акция е по-ниска от 1.306 лв. за акция - последната достигната на регулиран пазар.

Освен нов опит за продажба на книжата на "Химимпорт", АПСК ще пусне и от други 16 дружества. В рамките на търга ще бъде предложен за пакети от компании като "ВМТ Орбита" АД, "БДЖ Трансимпекс" АД, "Свободна безмитна зона - Бургас" АД, "Свободна зона - Свиленград" АД, "Транзитна търговска зона" АД и Частно акционерно дружество "Зографски".

Дружествата ще се продават на сегмент "Централизиран публичен търг" на "Приватизационен пазар" на БФБ.

Подкрепи Economic.bg