Държавата получи 87 милиона лева от концесионни такси

Това е с 14 млн. повече от заложеното за 2013 година

88 ~ 2 мин. четене

През 2013 г. е постигнато преизпълнение на събираемостта на концесионните възнаграждения. Постъпления в държавния и общинските бюджети възлизат на 87.5 млн. лв. при планирани 73 млн. лв. Усвоените банкови гаранции на концесионери, неизпълняващи задълженията си, са в размер на около 784 хил. лв., докато през 2012 г. тяхната стойност е била 584 хил. лв. Това съобщават от пресцентъра на Министерство на икономиката и енергетиката.

Приоритет в работата на ведомството през второто полугодие на 2013 г. бе затягането на контрола по изпълнение на задълженията на концесионерите към държавата. МИЕ подготви и дълго бавената Наредба за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти.

В края на 2013 г. са съгласувани 90% от предадените от концесионерите работни проекти за 2014 г. Така общо 353 броя цялостни и годишни работни проекти отговарят на изискванията на Закона за подземните богатства и Наредбата. От тях 326 броя проекти са съгласувани само от средата на ноември до края на 2013 г. и се отнасят за дейността по добив за 2014 година. На практика така бе прекратена тенденцията от предишни години концесионерите да работят без одобрени работни проекти. Това означава, че концесионерите ще осъществяват дейността си след получено одобрение.

През второто полугодие на 2013 г. основна задача в работата в сектор „Концесии“ бе и контролът върху спазването на концесионните договори. Направените проверки на концесионерите на място през изминалата година са 231. Извършени са и 751 проверки по документи. Прекратени са 6 концесионни договора, а други 7 са в процедура по прекратяване. Изпратени са 229 покани за доброволно изпълнение на задължения по концесионни договори през второто полугодие на 2013 г. 

Подкрепи Economic.bg