Държавата загуби дело срещу Виваком

Арбитражнитя съд в Париж постанови, че собствениците на телекома не дължат неустойки за неизпълнение на приватизационни ангажименти

Арбитражният съд към Международната търговска камара, Париж отхвърли всички искове на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) срещу собственика на БТК "Вива Венчърс Холдинг" и "НЕФ Телеком България" за заплащане на неустойки от над 60 милиона лева.

Решението е от началото този месец и с него се приема, че собственикът на БТК е изпълнил (и дори преизпълнил) всички поети с приватизационния договор ангажименти за нивото на трудова заетост в дружеството, съобщи Правен свят.

Действително решението е получено днес в 11 ч. в Агенцията за приватизация, но засега не можем да го коментираме, защото експертите ни още се запознават с текста, обясниха от ведомството за economymagazine.bg

Делото е заведено от предишното ръководство на Агенцията за следприватизационен контрол (преди сливането й с Агенцията за приватизация и образуването на АПСК) още през юни 2009 г. с искане за заплащане на неустойки първоначално за 23 млн. лева, като искът беше увеличен до 60 милиона на следващата година.

Претенцията се основава на твърдения, че собственикът на БТК не е изпълнил задължения по приватизационния договор от 2004 г. за поддържане на определени нива на заетост в периода юни 2004 – юни 2006 г. в дружеството (по т. нар. Програма за трудова заетост).

За обезпечаване на исковете си агенцията наложи едностранно ипотеки върху над 800 имота на БТК (включително Телефонната палата в София), запорира и над 10 милиона акции, собственост на НЕФ Телеком в БТК, за които дружеството твърдеше, че допълнително затрудняват дейността дружеството и то в условията на финансова криза. Сега, след решението на международния арбитраж, ипотеките ще трябва да се вдигнат.

Ответници по делото пред Международният арбитражен съд са австрийското дружество "Вива Венчърс Холдинг" (като бивш собственик на БТК), едно от европейските подразделения на "Адвент Интернешънъл" (като инвеститор-участник в приватизационната процедура) и българското дружество "НЕФ Телеком България" (сегашен собственик на БТК).

Делото премина през различни етапи, на един от които съдът прецени, че няма основания искът да бъде насочен против първоначалния инвеститор и решението беше постановено само спрямо "Вива Венчърс" и "НЕФ Телеком".

В подробно решение от над 120 страници арбитражът разглежда детайлно всички аргументи на страните като прави заключение, че приватизационният договор е надлежно и законно сключен и че задълженията и ангажиментите на страните по него са обвързващи и следва да се изпълняват добросъвестно. Също така съставът намира, че задълженията на собственика на БТК да осигури договорените нива на заетост в дружеството са изпълнени изцяло (и дори преизпълнени в съответствие с постигнатото съгласие между страните в приватизационния договор).

От "Виваком" също отказаха да коментират решението на Арбитража, тъй като ве още не са се запознали с него.

Коментари: 0