Дъщерно на "Булгартабак" получи свеж капитал

"Булгартабак-Трейдинг" издаде нови 60 млн. акции с номинал 1 лв. всяка

"Булгартабак холдинг" АД и дъщерната му фабрика "Благоевград-БТ" АД увеличиха капитала на съвместното им дружество "Булгартабак-Трейдинг" АД показват уведомления на двете публични компании до инвеститорите на фондовата борса.

Двете дружества ще запишат нови акции от "Булгартабак-Трейдинг" според сегашното им участие. холдингът държи 34.96% от капитала на търговското дружество, а останалите 65.04% от книжата са собственост на "Благоевград-БТ". Издадените нови акции от "Булгартабак-Трейдинг" са 60 млн. лв., с номинал 1 лв. всяка. След увеличението капиталът на търговското дружество достигна 139.05 млн. лв.

Справка в Търговския регистър показва, че данните за увеличението на капитала вече са вписани по партидата на "Булгартабак-Трейдинг".

Фабриката в Благоевград вече е инвестирала 13.66 млн. лв. в акции на търговското дружество, а вноската вече е постъпила по набирателната сметка в Корпоративна търговска банка. Това са 35% цялата сума за новите акции, които цигарената фабрика ще инвестира. Останалите 21 млн. лв. ще бъдат вложени от "Булгартабак", като холдингът вече е превел 7.34 млн. лв. от парите.

Коментари: 0