Две нови категории влизат в шофьорските книжки

Промените са продиктувани от евродиректива

Правителството утвърди нови образци на два от видовете български лични документи. Това са свидетелството за управление на МПС и Картата за пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза.

От Министерски съвет обясниха промените с изменения в европейски директиви, които вече са намерили своето отражение в и в българското законодателство.

В шофьорските книжки думите Европейска общност ще бъдат заменени с Европейски съюз. Ще бъдат въведени двете нови категории за управление на превозно средство – АМ (мотопеди) и А2 (мотоциклети). Промените няма да засегне изискванията за изработването на свидетелствата за съдимост.

Картата за пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза се отнася за продължително или постоянно пребиваващ член на семейството на гражданин на ЕС, който не е европесйки гражданин и който е упражнил правото си на свободно придвижване. Тя ще осигури категорична разпознаваемост на документите за пребиваване на гражданите на трети страни, които се ползват от съюзното право на свободно придвижване в качеството им на членове на семейството на гражданин на ЕС, и ще бъде ефективна гаранция за безпрепятственото ползване на това право, гласи съобщението на МС.


Коментари: 0