Дянков с първа стъпка към създаването на данъчна полиция

Финансовото министерство е публикувало законопроекта на сайта си

Снимка: БГНЕС

112 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Да се разширят правомощията на органите по приходите, така че те да могат да провеждат разпити, огледи, претърсвания и изземвания по реда на НПК при неотложни случаи. Такава промяна в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и допълнение към Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) е направило Министерството на финансите. Законопроектът е публикуван на сайта на ведомството.

"Данъчното разследване при неотложност е необходимо на органите по приходите както за нормалното осъществяване на възложените им от закона функции по извършване на проверки и ревизии, така и за превенция, противодействие и разкриване на данъчни измами", се казва в становището на министерството. От там уточняват, че разширените правомощия ще се предоставят само със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и ще могат да бъдат упражнявани само от определените със заповедта органи по приходите в случаи на неотложност.

Разширените правомощия на органите по приходите по разпит, оглед, претърсване и изземване и свързаните с тях процесуални действия ще се подчинява на съдебен контрол като протоколът за неотложни действия ще подлежи на одобряване от съда.

С цел да се гарантират правата на задължените лица, данъчното разследване ще може да се упражнява само ако се възпрепятства или пречи на провеждането на производствата по установяване на данъчни и осигурителни задължения или са налице данни за укриване на факти и обстоятелства от значение за производствата.

Събраните от органите по приходите на НАП доказателства ще могат да се използват при разследване на престъпления, свързани с данъчни измами, изпиране на пари и подкуп на местни и чуждестранни длъжностни лица, които оказват изключително негативно отражение както върху държавния бюджет, така и върху обществото и икономиката като цяло.

Очакваният ефект от предлаганите промени е освен превенция на престъпленията срещу данъчната и финансовата система, а и събиране в най-кратки срокове на доказателства, които могат да бъдат използвани от органите на досъдебното производство и намаляване на времето за провеждане на наказателното производство чрез използване на специализираните знания на органите по приходите.

Подкрепи Economic.bg