EК иска Единен механизъм за преобразуване на банките

Механизмът ще допълни Единния надзорен механизъм (ЕНМ), чието задействане в края на 2014 г. ще позволи на Европейската централна банка (ЕЦБ) да упражнява пряк надзор върху банките в еврозоната

Европейската комисия предложи Единен механизъм за преобразуване (ЕМП) в подкрепа на банковия съюз, съобщава Financial Times. Механизмът ще допълни Единния надзорен механизъм (ЕНМ), чието задействане в края на 2014 г. ще позволи на Европейската централна банка (ЕЦБ) да упражнява пряк надзор върху банките в еврозоната и върху тези в останалите държави членки, които решат да се присъединят към банковия съюз.

Единният механизъм за преобразуване ще гарантира, че ако въпреки засиления надзор обхваната от ЕНМ банка се сблъска със сериозни затруднения, преобразуването ѝ ще може да се извърши ефикасно с минимална цена за данъкоплатците и реалната икономика.

„С това предложение са налице всички елементи за един банков съюз, с помощта на който да се стабилизира секторът, да се възстанови доверието и да се преодолее разпокъсаността на финансовите пазари. Не можем да премахнем риска от това банки да изпадат в неплатежоспособност, но с Единния механизъм за преобразуване и Фонда за преобразуване следва да гарантираме, че самите банки, а не европейските данъкоплатци, са тези, които ще поемат на плещите си тежестта от евентуална загуба“, заяви председателят на Комисията Жозе Мануел Барозу.

През май немският финансов министър Волфганг Шойбле заяви, че няма правна основна за създаването на единен оздравителен механизъм и, за да се осъществи проекта, трябва да бъдат изменени договорите.

Шойбле призова изграждането на единния оздравителен механизъм да се направи на две стъпки. Преди договорите да бъдат изменени, правомощията за преструктуриране и затваряне на банки трябва да се предоставят на мрежа от национални органи.

Коментари: 0