ЕС дава 200 млн. евро за 74 инфраструктурни проекта

Парите ще се използват за цели, сред които строителство или помощ за транспортните коридори

92 ~ 2 мин. четене

Европейската комисия (ЕК) избра 74 проекта, които ще получат близо 200 млн. евро под формата на съфинансиране от Европейския съюз (ЕС) по линия на програмата за Трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T) за подобряване на транспортната инфраструктура в ЕС, съобщиха от ЕК.

Проектите, избрани в рамките на годишната покана за представяне на предложения за 2011 г., ще ползват финансовата подкрепа на ЕС за различни цели — строителство и/или подобряване на съществуващите инфраструктурни връзки, помощ за транспортните коридори, публично-частни партньорства и иновативни финансови инструменти.

"Комисията потвърди подкрепата си за изграждането и осъвременяването на европейската транспортна инфраструктура, за да се гарантират на гражданите на ЕС предимствата на една завършена, безопасна и модерна транспортна мрежа", заяви зам.-председателят на Европейската комисия и комисар по транспорта Сийм Калас. "Освен това предоставените днес близо 200 млн. EUR ще се отразят положително и на заетостта в ЕС, защото ще дадат възможност на държавите членки да продължат да инвестират в инфраструктурни проекти от малък и голям мащаб във времена на общ икономически застой", каза още той.

По годишната покана за представяне на предложения за 2011 г. бяха отпуснати средства на обща стойност 198,63 млн. евро за финансиране на най-важните приоритети на мрежата TEN-T, като бяха формулирани следните приоритети:

1. насърчаване разработването на интегрирана и мултимодална транспортна система — избрани 10 проекта, финансиране: 25,92 млн. евро.

2а. проучвания и подготовка на проекти за внедряване, допринасящи за намаляване на последиците от изменението на климата и адаптиране към тях (емисии на парникови газове) — избрани 4 проекта, финансиране: 9,37 млн. евро.

2б. проучвания и дейности, насочени към намаляване на въздействието на морския транспорт върху околната среда (замърсители на въздуха) — избрани 4 проекта, финансиране: 3,76 млн. евро.

3. ускоряване/улесняване изпълнението на проектите по TEN-T — избрани 44 проекта, финансиране: 146,63 млн. евро.

4. подкрепа за публично-частни партньорства и новаторски финансови инструменти — избрани 6 проекта, финансиране: 5,63 млн. евро.

5. подкрепа за дългосрочното изпълнение на мрежата TEN-T, по-специално разработването на коридори, позволяващи координирано прилагане на мрежата — избрани 6 проекта, финансиране: 7,32 евро.

Подкрепи Economic.bg