ЕСО с 39 млн.лв. загуба за 2012 г.

Намалено електропотребление и високо производство от ВЕИ определят мощностния баланс на системата до края на юни

Заради ДКЕВР

Електросистемният оператор /ЕСО ЕАД/е актуализирал електроенергийния и мощен баланс на електроенергийната система на страната до края на юни 2013 г. и е внесъл данните в ДКЕВР /Държавната комисия за енергийно и водно регулиране/ДКЕВР/. Те са необходими на енергийният регулатор, за да определи квотите на кои електроцентрали,  влизащи в електроенергийния микс за регулирания пазар, могат да се намалят ,  за да се намали цената на тока.

Квотите, трябва да се определят след подаване на заявления от електроразпределителните дружества и НЕК ЕАД, за да бъде обвързано производството с потреблението, обясниха от ЕСО. .

Операторът  на националната мрежа съобщи, че електроенергийният и мощностен баланс отчита намаленото електропотребление и високото производство от ВЕИ през следващите 4 месеци.

38,804 млн.лв. е загубата на ЕСО ЕАД за 2012 г. , заради рестриктивния подход, приложен от ДКЕВР при определяне на цената за достъп до преносната мрежа, като намалила необходимите годишни приходи на дружеството със  75 млн.лв.  Така при сметка 100 лв. от потребител , ЕСО получава 3,37 лв., като в същото време, за да гарантира сигурността на електроснабдяването е заплащал 4,90 лв. за разполагаема мощност / студен резерв/ на производителите.

При формирането на цената на електрическата енергия по веригата производство-краен потребител дела на ЕСО ЕАД е около 3,37% . Над 90% от този приход следва до отива към производителите на електрическа енергия за заплащане на разполагаемост за студен резерв и допълнителни услуги.

 

Коментари: 0