Една фирма за електронното правителство

Идеята беше обсъдена на кръгла маса

Електронното управление в България да се координира от една фирма, както в Австрия. Това беше обсъждано на кръгла маса, организирана от държавното дружество "Информационно обслужване" АД. Част от дискусията бяха представители на най-големите браншови IT организации, съобщава Стандарт нюз.

Според австрийския модел координацията се извършва от една фирма, която е 100% собственост на държавата. Точно такова дружество е и "Информационно обслужване" АД. Макар че представителите на бизнеса изразиха подкрепата си за проекта, резерви имаше относно начина, по който ще бъдат дефинирани правата на въпросното звено. Според тях то трябва да функционира надведомствено, да създаде единни стандарти и да не конкурира реалния бизнес.

Коментари: 0