Една на десет цигари е контрабанда

Това сочи проучване, извършено от KPMG, за пазара през 2013 г.

Една от всеки 10 цигари, изпушени в ЕС през 2013 г. е била незаконна. 33% от незаконните цигари са били от типа „illicit whites”, марки, които нямат легална регистрация за съответния национален пазар и са произведени с единствената цел да бъдат незаконно продадени. Това показват обявените резултати от проучване, извършено от KPMG. При тези нива на незаконна търговия, правителствата в ЕС губят близо 10.9 млрд. евро от нелегалния пазар.

KPMG установява, че докато консумацията на тези “illicit whites” цигари се увеличава с 15% спрямо 2012 г., като цяло нелегалната търговия с цигари в ЕС остава на стабилни нива като леко спада от рекордно високите 11.1% през 2012 г. до 10.5% през 2013 г. Това се дължи на значителен спад в цигарите, които са законно произведени, но незаконно прехвърлени от страни с по-ниски стойности на акциза към страни с по-висок акциз. Индустрията, правителствата и правоприлагащите агенции са увеличили усилията си, за да ограничат този тип нелегална дейност.

Последното ни проучване за пазара на незаконен тютюн сочи, че има позитивни новини за намалена търговия с незаконно пренесени от една в друга страна продукти като цяло в ЕС, но други тенденции са тревожни и сред тях е повишената консумация на нелегални марки тип „illicit whites“.  Докладът ни дава сигнал и за някои страни, където се потребяват големи обеми нелегални тютюневи изделия,” коментира Робин Картрайт, партньор в KPMG.

KPMG отчита, че най-високите нива на дял на незаконните продукти на пазара през 2013 г. са в Латвия (28.8%), Литва (27.1%), Ирландия (21.1%), Естония (18.6%) и България (18.2%).

Най-голямо общо количество незаконни цигари са изпушени в Германия и Франция – съответно 11,3 млрд. къса и 9.6 млрд. къса, както и в Полша и Гърция, където цигарите от типа 'illicit whites' представляват съответно 9.1% и 12.2% от обема на пазара.

Общо 58,6 млрд. незаконни цигари са изпушени в ЕС. Това е еквивалента на общия обем на пазара в страните Испания и Португалия взето заедно и представлява загубени приходи в размер на общо 10,9 млрд. евро.

През 2013 г. 10,5% от всички изпушени в ЕС цигари са били нелегални, спрямо 11.1% през 2012 г. и 10,4% за 2011 г.

Делът на контрабандираните цигари – тези, в които не се включват фалшификатите и цигари тип „illicit whites”, пада значително с 26,7% до 35,6 млрд. къса

„Illicit whites“ нелегалните цигари достигат рекордно високия обем от 19,6 млрд. цигари, тръгвайки от практически нулеви стойности през 2006 г.

Най-големи обеми на „illicit whites” нелегални цигари са измерени през 2013 г. в Полша (4,0 млрд. къса), Гърция (2,8 млрд. къса), Испания (2,5 млрд. къса), България (1,6 млрд. къса) и Германия (1,4 млрд. къса).

Въпреки общия спад на незаконния пазар през 2013 г., черният пазар на тютюневи изделия остава сериозен генератор на загуби за правителствата и сериозна конкуренция за легалния производители и търговци. Тази незаконна дейност не само има своите финансови последствия, но и подхранва криминалната дейност в местните общности. British American Tobacco plc (BAT), Imperial Tobacco Group plc (Imperial), Japan Tobacco International (JTI) и Philip Morris International Inc. (PMI) продължават да отделят значителни ресурси за борба с този проблем, над изискванията, заложени в споразуменията им за сътрудничество с Европейската комисия и водени от убеждението, че ефективните решения изискват сериозно сътрудничество между правителства, правоприлагащи органи, производители и търговци на дребно.

За първи път след старта на проучването през 2006 г., изследването на KPMG е възложено от четирите основни производителя, които оперират в ЕС – BAT, Imperial, JTI и PMI. Това даде възможност на KPMG да има достъп до по-широка база данни, което допълнително подобри анализа на проучването. Преди 2013 г. проучването се провежда по поръчка на PMI като част от ангажиментите на компанията по споразумението й за сътрудничество с Европейската комисия.

KPMG SUN 2013 определя незаконните цигари тип „illicit whites“ като: цигари, които обикновено са произведени законно в една страна или един пазар с цел да бъдат контрабандирани и продадени незаконно. Те може да бъдат изнесени легално от някои от страните, те се пренасят незаконно през граници, за да достигнат финално до пазар, където те имат ограничена или изобщо нямат легална дистрибуция, и се продават без да са заплатени съответните данъци. 

Коментари: 0