Екипи на НКЖИ извършват възстановителни дейности по жп инфраструктурата

Продължава да е блокирано междугарието Габрово - Царева ливада, въпреки непрекъсната работа

Железопътната мрежа в страната остава под наблюдение, особено в участъците, в които има нанесени поражения върху елементи на жп инфраструктурата.

Второ денонощие аварийните екипи на НКЖИ работят по отстраняване на поражения в проблемни участъци и възстановиха железопътния трафик на три от местата:

- В междугарието Трявна – Царева ливада, бяха почистени 30 куб. м. свлечени земни маси върху железния път и днес, в 03.45 ч. и движението на влаковете беше възстановено.

- В междугарието Дряново - Царева ливада повреденият от стичащите големи водни маси железен път беше заздравен, положен беше допълнителен баласт и в 05.30 ч. движението беше възстановено. Междувременно бяха отменени един бърз и два пътнически влака в този участък.

- В междугарието Варна – Варна-запад, двата железни пътя бяха напълно заляти от стичащите се води. В 19.45 ч. беше спряно движението в района. След спадане нивото на водите, бе извършена проверка на участъка от специалисти на ДП НКЖИ, за установяване годността на железния път и мостовете. В 22.20 ч., беше възстановено движението по път 1, а от 23.00 ч. – по път 2, с нормална скорост. За това време закъсняха пет бързи и три пътнически влака.

Продължава да е блокирано междугарието Габрово - Царева ливада, въпреки непрекъсната работа на екипите. Поради специфичните теренни условия и огромната свлечена земно-скална маса, с обем около 400 куб.м., която трябва да бъде отстранена и извозена, възстановителните дейности продължават и в момента. Пътниците за влаковете, които пътуват в този участък, се превозват с автобуси.

Към този момент обстановката в другите участъци на страна е нормализирана и движението на влаковете се осъществява безпрепятствено.

Временните прекъсвания на трафика по щети нанесени върху елементи на контактната мрежа, главно от счупени клони и дървета от бурния вятър, се възстановяват своевременно от дежурните екипи на поделение „Електроразпределение“.  

През изминалото денонощие по-сериозни закъснения на влакове имаше поради следните причини:

- Прекъсната контактна мрежа в Централна гара София, вследствие паднала мълния, довело до липса на напрежение в продължение на 1.45 ч. Поради това бяха отменени осем броя влака и закъсняха двайсет и шест броя пътнически влака.   

- Прекъснато захранване на контактна мрежа в участъка Долна махала – Хисар, поради силна гръмотевична буря от 19.15 ч. до 19.45 ч., довело до закъснение на два броя пътнически влака.

- Прекъснато захранване на контактна мрежа в участъка Кракра – Батановци - Разменна, поради силна буря от 16.34 ч. до 17.04 ч., довело до закъснение на три броя бързи влака.

Поради динамично променящата се обстановка, дежурните екипи на Компанията са в постоянна готовност за аварийни действия в застрашените места.

ДП НКЖИ има готовност за координирани действия заедно с екипите на Гражданска защита за оказване на помощ на пострадали хора и населени места.

Коментари: 0