Еколози поискаха промени в 5 закона

Пълна забрана за застрояване на дюни, проектите на Общите и подробните устройствени планове – в Интернет, предлага Коалиция „За да остане природа в България”

184 ~ 2 мин. четене

Да се въведе пълна забрана за застрояване на дюни, независимо от собствеността и да се прекратят започнатите строежи по стария Закон за Черноморското крайбрежие. До 6 месеца да се картират дюните, със заповед на МРРБ. Това са част от предложенията на Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане Природа в България" за промени в 5 закона, които днес ще бъдат направени пред специалната комисия за решаване на скандала със застрояване на дюни край Несебър.

Общите и подробните устройствени планове на общините да се качват на интернет страниците на общините още на етап проект. Такава е практиката в Столична община и тя може да се приложи за всички общини чрез промени в Закона за устройство на територията, е другото искане за промени от коалицията, заради  включване на дюни от землището на Несебър в ПУП на града.

Организациите настояват и за отмяна на текстове от закона, който дава предимство на ПУП пред ОУП , както и на неотменимостта на строителните разрешения дори от Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) в разрез с целите и принципите на ЗУТ и на световната урбанистика, се казва в предложението.

Обявите за обществени обсъждания на ПУП/ОУП да се правят не само в общината и Интернет страницата на общината, но и в засегнатия квартал, е другото предложение.

Промяна на предназначението на горски имоти да може да се прави само за обекти на държавата и общината, предвиждат промени в Закона за горите.

Срещата с премиера и министрите Лиляна Павлова, Нона Караджова, Мирослав Найденов се провежда в момента.

Подкрепи Economic.bg