Експерти: Езиковите бариери пречат на бизнеса

ЕС инвестира 9 млрд. евро в ИКТ сектора през 2014 – 2020 г.

Езиковите бариери възпрепятстват развитието на бизнеса и особено дейността на малките и средни предприятия. Това е един от основните изводи, направен на международното представяне на европейския проект CESAR за езикови технологии и инициативата МЕТА-NЕТ.

Според участниците решението е да се разработят ключови технологии, които да премахнат езиковите граници между инвеститорите.

Радвам се, че България е първата спирка на това международно Roadshow, което ще помогне да се премахнат границите между близо 80-те езика, които в момента се говорят в Европа, подчерта зам.-министърът на образованието Петя Евтимова.

Според експертите компютърните технологии за обработка на езика имат бъдеще. Причината е, че пазарът за устен и писмен превод, локализация на софтуер и превод на уеб-сайтове, нараства с 10 процента на година.

През следващия програмен период от 2014 до 2020 г. Европейският съюз смята да инвестира в ИКТ сектора над 9 млрд. евро по програми за сближаване, изследвания и иновации.

Коментари: 0