Експерти характеризират черноморските дюни

Работната група ще координира дейностите по създаване на специализирани карти на пясъчните дюни

148 ~ 2 мин. четене

Работна група, инициирана от вицепремиера Екатерина Захариева, ще уточнява характеристиките на дюните по Черноморското крайбрежие, съобщи правителствената информационна служба.

Съвместната работна група е между Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Тя ще трябва да допълни информацията в изработените 289 специализирани карти на морските плажове с обща площ 890 ха с данни за характеристиките за дюните, намиращи се в тях. За тази цел до края на месец май 2013 г. МОСВ трябва да предостави на Агенцията по геодезия картография и кадастър наличната информация за защитени територии и зони, включително дюни. Точното определяне на границите им ще бъде направено чрез геодезическо заснемане и отразени в специализираните карти.

Друга задача на работната група е координиране на дейностите по създаване на специализирани карти на пясъчните дюни, разположени извън обхвата на морските плажове – в територията на зона Б. Границите и местоположението им ще бъдат определени отново чрез геодезическо заснемане на базата на предварителна информация от МОСВ. При необходимост и по заявление на екоминистерството, Службата по геодезия, картография и кадастър ще измени кадастралната карта и кадастралните регистри и така ще бъдат обособени нови имоти – дюни.
Общата площ на тези природни образувания по Черноморското крайбрежие по данни на МОСВ е 1120 хектара. От тях 995 ха попадат в зони по Натура 2000. Министерството на околната среда и водите реализира проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I" на базата, на който ще бъде набрана информация за пясъчните дюни по Черноморското крайбрежие. Работната група ще ползва тази информация за определяне на характеристиките на пясъчните дюни, като целта е всички те да бъдат отразени в специализираните кадастрални карти и регистри. 
Производството по създаване на кадастралната карта включва плажовете с актове за изключителна държавна собственост (АИДС) и тези, които в картата на възстановената собственост са нанесени като морски плажове без АИДС. Едновременно със създаването на кадастралната карта ще се изработят и специализираните карти на тези морски плажове.  

Подкрепи Economic.bg