Елана: Интересът към Енерго-Про ще е голям

Минималните цени са много ниски и няма да отблъснат дългосрочни инвеститори или краткосрочни спекуланти, прогнозират от компанията

144 ~ 3 мин. четене

Интересът към предлагането на Енерго-Про Мрежи и Енерго-Про Продажби  ще е голям и въпреки срока от един месец, емисията да бъде записана по-рано. Това прогнозра анализаторът на ЕЛАНА Трейдинг Тамара Бечева.  Според нея минималните цени са много ниски и няма да отблъснат дългосрочни инвеститори или краткосрочни спекуланти. Сравнението с показателя Р/В показва възможност за капиталови печалби, ако има подобрение на възвръщаемостта на компанията след търга.  Отписването на акциите на ЕВН Електроснабдяване и ЕВН Електроразпределение при значително по-висока цена от средната при приватизацията ще привлече капитали с цел краткосрочни печалби и очаквания за покупка от мажоритарния собственик на основната част от акциите.

Участниците на пазара са единодушни за едно – записването ще е успешно. Различни мнения има по отношение на това как точно ще се случи. Наличието на голям купувач ще означава подобна ситуация като с книжата на ЕВН. Австрийската компания, обаче, от самото начало заяви желанието си да придобие всички акции. Търговото предложение беше краят на изкупуването на акциите, последвано от делистването им. Ако купувачът при Енерго-Про не е мажоритарният собственик, тогава сценарият се променя и вероятно ръстът няма да бъде толкова голям. Към момента чешката Енерго-Про не е заявила намерение да участва, а слуховете поставят сред кандидатите и участници с български капитали.

При първоначалните цени според проспекта – 11.09 лв. за акция на Енерго-Про Продажби от която ще бъдат предложени за записване 495 330 акции (33%) и 109.87 лв. за акция на Енерго-Про Мрежи (434 940 акции или 33%) се очаква държавата да получи 53 млн. лв. За сравнение, останалите две трети бяха приватизирани през 2004 г. срещу 275 млн. лв. (140.7 млн. евро), което е два пъти и половина повече. Друг важен момент е закупуването на Е.ОН от Енерго-Про в края на 2011 г. Цената на сделката обаче все още не е оповестена, а тя би била доста интересна за пазара.

Финансовите резултати на двете компании се подобряват към края на 2011 г., като тенденцията се запазва и към второто тримесечие на 2012 г. Основна причина за това е промяна в регулацията относно ценообразуването на добавките за пренос и достъп до електрическа енергия.

Ръководството на Енерго-Про Мрежи очаква положителните перспективи пред дружеството да се запазят и през 2012 г., което отчасти ще се дължи и на ръст от 2.5% в количеството пренесена енергия. Най-големият риск е дружеството да не успее да контролира нивото на загуби от електрическа енергия, което ще има неблагоприятен ефект върху финансовите резултати. Освен тях съществуват и т.нар. търговски загуби в резултат на нерегламентиран достъп или неправилно отчитане.

За 2011 г. те са в размер между 4% и 6%. Като цяло обаче, дружествата са със стабилен бизнес и постоянни, прогнозируеми приходи. Предвидени са и значителни инвестиции с цел модернизация и допълнително намаляване на загубите.

„Моите очаквания за по-големи изненади са свързани с Енерго-Про Мрежи, тъй като минималната стойност от 48 млн. лв. за предложените акции ще е по-трудна за акумулиране”, категорична е Бечева. Според нея това вероятно ще е и по-търгуемата от двете компании на вторичен пазар. Трети епизод на поредицата предстои до края на годината с акциите дружествата от структурата на ЧЕЗ.

Подкрепи Economic.bg