Електронното свидетелство за съдимост спестява над 2 млн. лв.

През 2012 г. гражданите са заплатили повече от 4.3 млн. лв. държавни и над 1 млн. лв. банкови такси

560 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Системата за издаване на електронни свидетелства за съдимост се очаква да спести над 2 млн. лв. на гражданите. Информационната система беше създадена в началото на 2013 г. от "Абати" АД при изпълнение на проект с възложител Министерство на правосъдието. Посредством услугата издаването на електронно свидетелство за съдимост може да бъде извършено от всеки компютър с връзка към интернет.

Таксата за издаване е намалена наполовина и вече може да бъде заплатена чрез електронно банкиране или с платежно нареждане в избран от потребителя банков клон. Чрез информационната система се очаква гражданите да спестят над 2 млн. лв. и драстично да намалят времето, необходимо за получаване на свидетелство, смятат от компанията-производител.

От "Абати" са изчислили, че през 2012 г. на хартия са издадени над 700 хил. свидетелства за съдимост, като само в Софийски районен съд те са над 140 хиляди. Гражданите са заплатили повече от 4.3 млн. лв. държавни и над 1 млн. лв. банкови такси. Издаването на свидетелство за съдимост за лица, родени в населено място на територията на съда, е отнемало около половин час, а за лица, родени на територията на друг съдебен район, са били необходими две посещения със средна продължителност от 30 мин.

"Абати" АД е компания в сферата на информационните технологии, създадена през 2004 г. Във фирмата работят близо 50 висококвалифицирани експерти, които вече девета година изработват и предоставят комплексни технологични продукти и услуги с широка обществена значимост. Основният предмет на дейност на компанията е консултиране, проектиране, разработка, внедряване, обучение, обслужване и поддръжка на софтуерни, хардуерни и мрежови решения.

По-големите клиенти на "Абати" са институции като Министерски съвет, Министерство на финансите, Министерство на правосъдието, Висшия съдебен съвет, Министерство на образованието, Националния статистически институт и Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий".

Дружеството е златен партньор на компанията Майкрософт - MICROSOFT GOLD CERTIFIED PARTNER.

Подкрепи Economic.bg