Етикетът ще показва фураж с ГМО

Нормативните промени предвиждат сериозни санкции за нарушителите

Етикетите на фуражите ще трябва да дават информация за наличието на генно модифицирани организми (ГМО) в продукта. Производители или търговците на фуражи ще трябва да предоставят анализи, които да показват има ли ГМО във фуража. Тази информация ще трябва да се записва и в документите, придружаващи пратките. Новите изисквания са записани в Закона за фуражите, приет на второ четене от Парламента, съобщи БНР.

Законодателните промени са заради промени в основния европейски регламент в областта на фуражите, с който са определени изискванията за тяхната хигиена.

Предвидени са и глоби при нарушение на изискването за отбелязването на ГМО във фуражите. Санкцията е от 10 до 20 хил. лв., а при повторно нарушение - от 15 до 30 хил. лв. За юридическо лице или едноличен търговец санкцията е от 15 до 30 хил. лв., а при повторно нарушение санкцията може да достигне от 30 до 45 хил. лв.

Който вложи или допусне влагането на хормонални продукти, бета-антагонисти или тиреостатици във фуражи за изхранване на животни в нарушение на изискванията се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение санкцията ще е 1000 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 5 до 10 хил. лв., а при повторно нарушение - от 10 до 20 хил. лв.

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) трябва да направи списък на регистрираните земеделски производители, които извършват дейности на ниво първично производство на фуражи и свързаните с това дейности, предвижда още законът. Използването на странични животински или производни от тях продукти също ще става от регистрирани оператори.

Коментари: 0