Еврохолд продава повече полици и по-малко коли

Премийният приходи на Евроинс Иншурънс Груп се повишава с 48,9% в края на юни

Публичната компания Еврохолд България АД продава повече застраховки и по-малко нови автомобили. Това става ясно от съобщение на дружеството до инвеститорите на БФБ.

Данните показват, че през месец юли реализираните приходи от Евроинс Иншурънс Груп (ЕИГ) са 13,76 млн. евро, което е с 49,1% повече спрямо същия месец на миналата година. ЕИГ е подхолдинг, в който е обединен застрахователния бизнес на Еврохолд. С натрупване, през януари-юли премийният приход се повишава с 48,9% на годишна база и по предварителни данни достига 88,54 млн. евро. С най-добро представяне спрямо година по-рано е Евроинс Румъния. Дружеството отчита ръст от 75%. Следва го Евроинс България, което има 10,8% увеличение на премийния приход.

Здравноосигурителната компания в групата отчита 1,62 милиона евро премиен приход за периода, което е годишен ръст от 74,7%.

Нещата при автомобилния бизнес обаче не изглеждат толкова розови, както при застраховането. Автомобилният холдинг Авто Юнион отчита 163 продадени автомобила през юли 2012 г. спрямо 258 през съпоставимия месец на миналата година. За първите седем месеца на 2012 г. автомобилният холдинг в групата на Еврохолд отчита 11,8% спад в продажбите на нови леки и лекотоварни автомобили, като за седемте месеца са продадени 1 348 автомобила.

Коментари: 0