Европарламентът подкрепи единния банков съюз

Европейската централна банка (ЕЦБ) ще бъде пряк надзорен орган на най-големите банки в Еврозоната и ще има глас в надзора на други банки

96 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Европейският парламент (ЕП) подкрепи с голямо мнозинство законодателството, което ще регулира единния банков надзор в Европейския съюз (ЕС). Евродепутатите обаче ще дадат окончателното си одобрение на по-късен етап, за да се даде време за паралелни преговори между ЕП и ЕЦБ относно разпоредбите за отчетност на надзора, предаде пресслужбата на ЕП.

Европейската централна банка (ЕЦБ) ще бъде пряк надзорен орган на най-големите банки в Еврозоната и ще има глас в надзора на други банки. Докладчиците настояха правилата за отчетност да бъдат на висотата на надзорните пълномощия, създадени или прехвърлени на ЕС ниво. По този начин Европейската централна банка, в ролята си на надзорен орган, ще бъде много по-открита и подложена на по-висока отчетност, отколкото в ролята си на институция за парична политика.

При откриването на дебата, Мариане Тайсен (ЕНП, Белгия) - докладчик за надзора на ЕЦБ - заяви, че „прехвърлянето на контрола от национално ниво трябва да бъде съпроводено от създаване на отчетността на ниво ЕС".

„ЕЦБ не е позната като родното място на демокрацията. Но тя трябва да свикне с демократичната отчетност", заяви Свен Гиголд (Зелени/ЕСА, Германия) - докладчик по промените в структурата на управлението на ЕЦБ. Той добави, че парламентите на държавите членки очакват от депутатите да гарантират работещ надзор на ЕЦБ.

Основните области, в които Парламентът направи промени, са:

По-високо ниво на отчетност на надзора, включително чрез одобрение от страна на Парламента за назначаването и освобождаването на председател и заместник-председател на Надзорния съвет;

По-голяма роля на националните парламенти, включително чрез организиране на изслушвания на председателя на надзорния съвет и на неговите членове, както и чрез изискването на писмени отговори от надзора на ЕЦБ;

Улеснен достъп до документи, както за надзорния орган на ЕС по отношение на банките, така и за ЕП и националните парламенти по отношения на надзорния орган;

Привлекателни условия за участие за държавите извън Еврозоната, които да мотивират колкото се може повече от тях да се включат в системата, за да се намали рискът за единния пазар;

Ясно разграничение между екипа на ЕЦБ, отговорен за паричната политика и този за надзорната политика, с цел по-голяма отчетност на надзора;

Увеличаване на правомощията на Европейския банков орган (ЕБО) по отношение на ЕЦБ и подобрение на способността му да осъществява стрес тестове и да събира информация от банките и от националните надзорни органи. ЕБО ще бъде натоварен и с унифицирането на функциите на националните надзорни органи, като същевременно гарантира наличието на разнообразие в банковия сектор в ЕС.

Подкрепи Economic.bg