НОИ спести 20 млн. лв. от пенсии

Към март 2013 г. пенсионерите са 2 205 864 души, което спрямо същия период на 2012 г. е спад от 1%

104 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

През първото тримесечие на 2013 г. Националният осигурителен институт (НОИ) е изплатил пенсии на стойност 1.817 млрд. лв. Данните от предварителния отчет за изпълнението на Консолидирания бюджет на ДОО към месец март 2013 г. показват, че направените разходи за пенсии (с пощенски такси и ДДС) към март са с 19.4 млн. лв. по-малко спрямо предварителния план.

Статистиката на НОИ показва, че като цяло разходите на държавното обществено осигуряване за първите три месеца на годината са с 8.7 млн. лева по-малко от планираното. Общите разходи за периода възлизат на 2.104 млрд. лв., което представлява икономия от 0.4% спрямо предварително направените разчети.

Повече от планираните разходи са направени при паричните обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване - 10.6 млн. лв. над плана. Разходите за обезщетения за майчинство са 66.1 млн. лв. и е отчетен преразход от 1.5 млн. лв. спрямо заложения план за тримесечието. За обезщетения за безработица са изплатени 90.5 млн. лв. с 1 млн. лв. преразход.

Към март 2013 г. пенсионерите са 2 205 864. В сравнение със същия период на 2012 г. техният брой е намалял с 22 502 (1%). Средната пенсия на пенсионер за осигурителен стаж и възраст за първите три месеца на 2013 г. е 297.05 лв, което е 60.3% от нетния осигурителен доход за м. февруари 2013 г.

Данните от отчета показват още, че през първото тримесечие на годината са се пенсионирали 24 277 лица, което е с 5 143 (17.5%) лица по-малко спрямо същия период на 2012 г.

По отношение на приходите е отчетено неизпълнение от 2.3% (22.5 млн. лв.) спрямо плана към м. март 2013 г. Според отчета в Бюджета на ДОО са постъпили 943.1 млн. лв. осигурителни приходи, което представлява 21.9% изпълнение на плана за годината.

Подкрепи Economic.bg