Европейците смятат, че ЕС харчи най-много за бюрокрация

Според проучването Евробарометър 28% от анкетираните българи също са на това мнение

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Европейският съюз (ЕС) харчи най-много пари за администрация, заплати и офиси, предаде БНТ. Това е най-разпространеното мнение сред жителите на Стария континент според проучването Евробарометър, проведено от ТНС и ББСС по поръчка на Европейската комисия.

Най-силно това мнение е застъпено сред словенците, австрийците и германците. Значително по-малка част от естонците, латвийците и румънците мислят, че административните разходи са най-голямото перо в бюджета на ЕС.

На второ място хората в Европа предполагат, че значителни средства се отделят за подпомагане на съседните страни на ЕС, както и за страните кандидатки за членство. Едва на трето и четвърто място, според запитаните следват харчовете за отбрана и сигурност и икономическо развитие.

28% от анкетираните българи също са на мнение, че ЕС харчи предимно за администрация и офиси. По-голям процент - 34% от запитаните у нас все пак смятат, че най-много пари се отделят за икономическо развитие.

Коментари: 0