Фактурите на ЧЕЗ за август - с два отчетни периода

Промяната в модела на ценообразуване от 1 август 2013 г. доведе до намаляване на дела на ЧЕЗ в крайната цена на електроенергията до 2.49%

88 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Фактурите, които битовите клиенти на ЧЕЗ получават за консумираната енергия през август, съдържат данни за два отчетни периода - от датата на предишно отчитане до 31 юли и след 1 август до края на отчетния период. Това съобщиха от пресцентъра на компанията.

От там припомнят, че с решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) от 1 август беше променен моделът на ценообразуване, както и тарифната структура.

С промяната трите компонента - добавка за зелена енергия, цена за високоефективно комбинирано производство и невъзстановяеми разходи, бяха прехвърлени от цената за разпределение на електроенергията в цената за снабдяване. По този начин цената за разпределение бе намалена, но бе увеличена цената за снабдяване. Ефектът от решението на ДКЕВР е понижение на крайните продажни цени за битови клиенти със средно 5%.

"Клиентите ни вече получават фактури с новите, с 5% по-ниски цени. За да сме максимално коректни, те съдържат два периода - този до 31.07.2013 г. по старите цени, и от 01.08.2013 г. - по новите, по-ниски цени. Кампанията "Бъдете информирани" продължава и през септември, като с фактурите си клиентите ще получат и допълнителни разяснителни материали", каза Кремена Стоянова, изпълнителен директор на "ЧЕЗ Електро България" АД.

ЧЕЗ публикува на уебсайта си www.cez.bg, в секция "Цени", допълнителна информация за формирането на цената и съпоставка между стойностите в новите и старите фактури. От сравнението на двата документа се вижда, че при запазване на консумацията, сметката на даден битов клиент е намаляла с 4.7%.

Промяната в модела на ценообразуване от 1 август 2013 г. доведе до намаляване на дела на ЧЕЗ в крайната цена на електроенергията до 2.49%. Това означава, че от сметка на стойност 100 лв. за дружествата от групата на ЧЕЗ в България остават едва 2.49 лв, напомнят от компанията.

Подкрепи Economic.bg