"ФеърПлей" продаде имот за 4 млн. лв.

Последната пазарна оценка е била за 4.74 млн. лв.

Автор: Атанас Христов

Публичният фонд за имоти "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ продаде имот за 4.04 млн. лв., съобщиха от компанията чрез БФБ. Дружеството е подписало предварителен договор за продажба на урегулиран поземлен имот с площ 14 042 кв. м.

Имотът се намира в Пловдив и се отчита в баланса на дружеството като инвестиционен имот, държан с цел препродажба. Балансовата стойност е 7.53 млн. лв., а пазарна му стойност по последна преоценка към 31 декември 2012 г. е 4.74 млн. лв. Купувачът е чуждестранен инвеститор, уточняват от "ФеърПлей".

Подписването на окончателен договор за продажба на имота е свързано с изпълнението на няколко отлагателни условия. Към момента не е уговорена дата на окончателен договор и няма гаранция, че прехвърлянето на правото на собственост ще се извърши до края на текущата финансова година.

Днес по позицията на "ФеърПлей Пропъртис" бяха сключени 19 сделки, в които 40 890 лота смениха собственика си. Книжата се повишиха с 1.61% до 0.252 лв. за акция.

Коментари: 0