Финансовите отчети ще се подават и в офисите на НАП

Фирмите ще могат да се възползват от тази възможност до 30 март 2013 г.

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

От началото на 2013 г. фирмите вече ще могат да подават годишните си финансови отчети във всички 34 офиса на НАП в страната. Досега предприятията можеха да подават отчетите си само в Агенцията по вписванията. Според Закона за счетоводството компаниите са длъжни да публикуват отчетите до 30 юни в Търговския регистър.

Новата възможност е факт благодарение на споразумение между изпълнителния директор на НАП Красимир Стефанов и изпълнителния директор на Агенцията по вписванията Юлиан Митев.

НАП ще осигури в своите структури работни места за служители на Агенцията по вписванията, които ще приемат документите. Срокът, в който в НАП ще се приемат финансовите отчети, е до 30 март 2013 г. След тази дата документите ще се подават по установените други канали на Агенцията по вписванията - на място в структурите им в страната или по електронен път. От НАП очакват от улеснението да се възползват основно юридически лица, които подават годишните си декларации за облагане с корпоративни данъци на хартия в офисите на приходната агенция.

През 2013 г. ще продължи съвместната инициатива на НАП с Националния статистически институт (НСИ) за подаване само на едно място на годишните отчети за дейността, които фирмите подават едновременно с декларациите си за облагане с корпоративни данъци. Възможностите са или по електронен път в НСИ, задължително подписани с електронен подпис, или на хартиен носител в офисите на НАП.

Обменът на информация между двете институции става изцяло по служебен път. Така вместо да чакат пред две институции, за да изпълнят задълженията си и да попълват финансовите си данни в различни формуляри, фирмите могат да го направят или в НАП, или в НСИ. Тази услуга спестява по 9 млн. лв. годишно на дружествата.

Коментари: 0