Финансовото министерство продаде по-скъпи 7-годишни ДЦК

Доходността по емисията достигна 3.05%

Автор: Атанас Христов

Министерство на финансите (МФ) продаде по-скъпи 7-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) на проведения вчера аукцион, на който бяха пласирани деноминирани в евро съкровищни бонове за 20 млн. евро. Среднопретеглената доходност на облигациите, които са с падеж 16 януари 2020 г., се повиши до 3.05%, става ясно от съобщение на МФ. За сравнение - на предходния аукцион за книжата със сходен матуритет доходността беше 2.82%.

На вчерашния аукцион поръчките достигнаха 55.6 млн. евро, което означава коефициент на покритие от 2.78.

Банките придобиха 66.55% от предложеното количество ДЦК, пенсионните фондове - 28.70%, а договорни фондове 4.75%. След последния аукцион, който беше шестото преотваряне на емисията, общият обем на облигациите в обращение достигна 120 млн. евро.

Постигната доходност е под съответните стойности на облигации със сходни характеристики на редица държи-членки на Европейския съюз (ЕС), като Словения (6.23%), Хърватия (5.03%), Унгария (4.99%), Румъния (4.43%), Испания (3.55%), Италия (3.76%) и Ирландия (3.38%), поясниха от МФ.

Коментари: 0