Фискалният резерв стана 4,5 милиарда

Фискалният резерв, който се стопи до 3,8 млрд. лв. към края на февруари, през март нарасна на 4,5 млрд. лв., пише в отчет на Министерството на финансите.

От ведомството на Симеон Дянков обясняват, че през декември 2011 г. и януари са разплащани от бюджета помощи по схемите за единни плащания на площ, след което, в началото на март, парите са възстановени от Европейската комисия. Така се компенсира временният спад във фискалния резерв.

Бюджетното салдо към февруари е отрицателно в размер на 565 млн. лв., но, в сравнение със същия период на миналата година, се отчита подобрение със 185 млн. лева. Отчита се ръст на приходите от ДДС. Данъчните постъпления към края на февруари са 14,5% от годишните разчети.

Коментари: 0