"Фючърс Кепитал" излиза на фондовата борса

Брокерът "ЗБК Балкан" ще работи и в ЕС

"Фючърс Кепитал" АД ще излезе на Българска фондова борса. Комисията за финансов надзор (КФН) вече одобри проспекта на дружеството. Компанията ще изкара на капиталовия пазар всичките си 420 500 обикновени акции с номинал 1 лв. "Фючърс Кепитал" беше вписано в регистъра на публичните дружества.

"Фючърс Кепитал" има двама акционери - Милен Тодоров с 420 499 книжа и Стефан Гугушев, който има една едничка акция, показва проверка в Търговския регистър. Дружеството няма предаден отчет.

Регулаторът разреши и на "ЗБК Балкан" АД да извършва дейност като застрахователен брокер при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на държавите от Европейския съюз.

Коментари: 0