Глобиха три фирми за продажбата на „аерян“

КЗК наложи общо 237 хиляди лева глоби на дружества произвеждали и разпространявали напитката - „Аерян „Милк Кис”

Комисията за защита на конкуренцията санкционира три дружества за нелоялна конкуренция и заблуждаваща реклама. Общо 240 хиляди лева глоба е наложена на фирмите ЕТ „Палмите – Весела Попова", „Интерес 2000 – Муса Мусов” и „Попов-Трейд” ЕООД.  Дружествата са произвеждали и разпространявали в търговската мрежа напитка „Аерян „Милк Кис”.

Глобата е наложена заради сходното звучене на наименованието на продукта с „айрян”, което според КЗК е заблуждаващо за потребителите.

ЕТ „Палмите – Весела Попова" са наложени две имуществени санкции по 40 600 лева. Със съответно 134 760 лева и 21 135 лева са глобени и „Интерес 2000 – Муса Мусов” и „Попов-Трейд” ЕООД. Производството е образувано по искане на „Лактима” ЕАД.

Дружества са били ангажирани с производството и разпространението на напитката „аерян” с търговска марка „Милк Кис, съдържаща растителна мазнина.

„Използването на наименованието „аерян” е в противоречие с добросъвестната търговска практика поради голямото звуково и фонетично сходство с популярния „айрян””, се казва в решението на КЗК. От комисията посочват, че приликата води до заблуда у потребителите и създава реална опасност напитката да бъде предпочетена като млечна пред истински млечни такива, произвеждани, продавани или дистрибутирани от конкуренти на ответните дружества.

Комисията наред с това установи, че „Попов-Трейд” ЕООД е рекламирал на сайта си напитката „Аерян „Милк Кис” като „Айрян „Милк Кис”, което допълнително заблуждава потребителя относно действителния състав на напитката.

Коментари: 0