Годишната инфлация в Еврозоната се забавя до 0,8% през декември

По данни на Евростат, през последния месец на годината, индексът на потребителските цени във валутния съюз е отбелязал ръст с 0,3%

3563 ~ 1 мин. четене
Автор: Стилиян Гребеничарски

Инфлацията в Еврозоната се забавя до 0,8% на годишна база през декември, в сравнение с 0,9% за предходния месец и 2,2% година по-рано. По данни на Евростат, през последния месец на годината, индексът на потребителските цени във валутния съюз е отбелязал ръст с 0,3%.

Подобни са показателите и за страните от Европейския съюз – годишната инфлация през декември се е свила спрямо година по-рано с 1,3 процентни пункта, достигайки 1%. Публикуваните данни са в унисон с тенденциите в ценовите индекси от края на 2011 година насам , както за Еврозоната, така и за 28-те страни-членки на ЕС.

Дефлация през декември е отчетена в четири страни от ЕС – Гърция (-1,8%), Кипър (-1,3%), България (-0,9%) и Латвия (-0,4%). Най-висок ценови ръст се наблюдава в Естония, Австрия и Великобритания, където годишният индекс се повишава с 2%. Средномесечната инфлация през 2013 година е най-висока в Естония и Румъния  - 3,2%, следвани от Нидерландия и Великобритания – 2,6%.

Най-голямо положително влияние върху инфлацията в Еврозоната имат цените на електроенергията (+0,11 процентни пункта), тютюневите изделия (+0,08 п.п.) и храните в ресторантите (+0,05 п.п.). Най-съществен натиск за понижение на ценовото равнище са оказали телекомуникационните услуга (-0,14 п.п.), горивата за транспорта (-0,13 п.п) и медицинските услуги (-0,07 п.п.).

Коментари: 0