Големите кредити в лева поскъпват през май

Заемите за домакинствата поевтиняват

Автор: Атанас Христов

Големите корпоративни кредити (над 1 млн. евро) договорени в български лева поскъпват през май спрямо април. Това показва статистиката на Българска народна банка. През миналия месец лихвата по тези заеми се е повишила с 0,92 процентни пункта до 8,85%. Поскъпването спрямо май 2011 г. е 0,42 процентни пункта. Лихвите по големите бизнес кредити в евро остават почти без промяна през май тази година. На годишна база обаче се наблюдава сериозно поевтиняване - с 1,59 процентни пункта до 8,15% средна лихва.

Кредитите за фирмите (под 1 млн. евро), които са договорени в лева са поевтинели с 1,22 процентни пункта на годишна база 8,76%, а лихвата по тези заеми в евро се е понижила до 8,01%, или с 0,34 процентни пункта спрямо май 2011 г.

Заемите за домакинствата поевтиняват, сочат още данните на централната банка. Изключение правят потребителските кредити в евро, които през последната година поскъпват с 0,30 процентни пункта до 9,58% средна лихва в края на май 2012 г. Сериозно намалява и лихвата по жилищните кредити в лева. Понижението на годишна база е 1,49 процентни пункта до 7,43%. Ипотеките в евро са поевтинели с 0,59 процентни пункта до 7,54% средна лихва по новоотпуснат заем през май.

През май 2012 г. средният лихвен процент по левовите депозити на предприятията спада с 1,44 процентни пункта до 2,97%, а по тези в евро намалява с 1,69 процентни пункта до 2,49%. Спрямо май 2011 г. лихвата по левовите влогове на домакинствата се е понижила 0,27 процентни пункта до 5,01%, а по тези в евро - с 0,12 процентни пункта до 4,54%.

Коментари: 0