Гръцката Юробанк продава турско поделение

Сделката с "Бурган банк" ще подобри ликвидността на атинската институция с 800 милиона евро

И Еф Джи Юробанк Ергасис обяви днес, че е постигнала споразумение с Бурган банк да продаде дъщерното си дружество в Турция. 

Съгласно условията на сделката Бурган ще придобие 99.3% от Юробанк Текфен от Юробанк И Еф Джи и Текфен Груп при плащане в брой на 641 млн. турски лири, съгласно нетната балансовата стойност на турското дъщерно дружество.

Сделката се очаква да бъде приключена през третото тримесечие на 2012 г., като съответно подлежи на регулаторно одобрение от компетентните органи. Тя ще увеличи съотношението на базовия капитал от първи ред на Юробанк И Еф Джи с приблизително 60 базисни точки (или капиталов еквивалент от почти 300 млн. евро) и ще подобри ликвидната позиция на организацията с 800 млн. евро.

Юробанк И Еф Джи придоби 70% от Юробанк Текфен от Текфен Груп през 2007 г., с опция да придобие допълнително 29.3% на по-късен етап.

От 2007 г. насам размерът на кредитния портфейл на Юробанк Текфен се е увеличил над три пъти, достигайки до 1.5 милиарда евро, дружеството е разширило двойно клоновата си мрежа и е увеличило печалбата си.

Към момента Юробанк Текфен обслужва над 85 000 клиенти чрез мрежа от 60 клона и се нарежда в топ 20 на банките в Турция по отпуснати кредити. Продажбата на Юробанк Текфен е второто действие за вътрешно увеличение на капитала, предприето от Юробанк И Еф Джи през 2012 г., което доведе до подобрение на съотношението на капитала от първи ред към съответния момент, равняващо се на близо 600 милиона евро.

Юробанк И Еф Джи ще продължи да изпълнява плана си за оздравително разширяване на съотношението на базовия капитал от първи ред основно чрез ефективно управление на активите и пасивите си и чрез намаляване на оперативните си разходи, като целта е постигане на максимална роля и участие на частния сектор в предстоящата рекапитализация на банковата система в Гърция.

Финансови съветници по сделката за Юробанк Текфен са Goldman Sachs International.

Коментари: 0