Губим европари заради съседни държави

България няма да получи средства за пътища втори и трети клас след 2014 година, обяви Лиляна Павлова

България няма да получи никакви пари от европейските фондове за ремонт на общински пътища и републикански пътища втори и трети клас след 2014 г. Причината е, че пътните ремонти не влизат в стратегията за развитие на Европа до 2020 г., съобщи министърът по регионално развитие Лиляна Павлова пред парламентарната комисия по еврофондовете. Това означава, че ремонтът на най-неподдържаните пътища, от които над 60% са разбити, ще изисква значителен финансов ресурс от държавния бюджет, а именно над 100 млн. лв. допълнително, съобщи БНР.

Пари за пътища няма да има и от новия фонд “Свързана Европа”, на който възлагахме големи надежди, защото по него ще се финансират само железопътни, енергийни и информационни магистрали, уточни министър Павлова.

Единственият източник на европейски средства, но за нови магистрали и пътища, ще бъде оперативната програма “Транспорт”, като най-вероятно средствата няма да бъдат много повече от сегашните един милиард евро. През следващия планов период оперативната програма “Регионално развитие” ще бъде само на градовете.

Програмата за развитие на селските райони, където има три пъти повече пари, ще финансира проекти на селските общини. Премахва се състезателният принцип при кандидатстване и се минава на пряко договаряне с общините. Устойчиво и интегрирано градско възстановяване ще е основният фокус на програма “Регионално развитие” след 2014 г.

Сбъркани еврорегламенти, свръхбюрокрация и липса на интерес от държавата-партньор са основните причини за провал на програмите за трансгранично сътрудничество, финансирани от Европейския съюз, посочи министър Павлова.

Най-отчайващо е положението с програмата България - Македония. Липсата на всякаква комуникация с ресорното македонско министерство ни кара да се откажем, каза министър Павлова. За случая е уведомена Европейската комисия.  

Никакъв шанс няма да успеем да спасим и парите по програмата със Сърбия и по-голяма част от средствата по програмата с Турция. Министър Павлова смята, че са необходими коренни промени в европейските правила, за да са успешни тези програми, и страната ни е изпратила в Брюксел своите предложения.
Коментари: 0