И новата емисия 7-годишни ДЦК с ниска доходност

Банките купиха 62.75% от предложените 20 млн. евро номинал

Снимка: БГНЕС

144 ~ 1 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Новата емисия 7-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), която пусна днес Министерство на финансите (МФ) беше пласирана сред инвеститорите при ниска доходност. На проведения аукцион за деноминираните облигации в евро беше постигната доходност от 2.54%. В началото на ноември книжата със същия срок бяха пласирани при доходност от 2.53%, или почти същата както при новата емисия. На 10 декември МФ отхвърли всички подадени поръчки за покупка на българските съкровищни 7-годишни облигации. Причината - високата, според МФ, среднопретеглена доходност от 2.90%, която беше постигната тогава.

Емисията, която беше пуснат днес е падеж 16 януари 2020 г., а лихвеният купон на облигацията е 3.50% годишно. Номиналната стойност на предложеното количество на аукциона за продажба на ДЦК беше 20 млн. евро, а участниците заявиха поръчки за над 98 млн. евро. Постигнатият коефициент на покритие от 4.90 е вторият най-висок, постиган на аукциони за първична реализация на ДЦК за последните 2 години, хвалят се от финансовото министерство.

Банките записаха най-голямо количество от новите 7-годишни ДЦК - 62.75%. Пенсионните фондове купиха 14.48% от количеството ДЦК, а инвестиционни посредници и договорни фондове записаха 12.64% от емисията.

Регистрираната на аукциона от 14 януари 2013 г. доходност е под текущата на редица суверенни облигации със сходни характеристики, като тези на Словения - 5.68%, Унгария - 4.85%, Хърватия - 4.50%, Испания - 4.19, Ирландия - 4.03%, Италия - 3.49% и други. При пускането в обращение на предходната седемгодишна еврова емисия през 2012 г., доходността й беше 4.45%.

Подкрепи Economic.bg