Индексът на цените на производител намалява с 1.1%

Общият индекс на цените на производител (вътрешен плюс външен пазар) през март 2013 г. намалява с 0.8% спрямо предходния месец

232 ~ 2 мин. четене

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през март 2013 г. е с 1.1% под равнището от предходния месец. Намаление на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 1.4%, в преработващата промишленост - с 0.4%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2.2%. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за първото тримесечие на текущата година.

В преработващата промишленост намаление на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на основни метали - с 1.5%, при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон и при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 0.4%.

Същият индекс за март 2013 г. нараства с 0.6% в сравнение със същия месец на 2012 г. Цените намаляват в добивната промишленост - с 4.2%, и в преработващата промишленост - с 0.1%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е регистрирано увеличение - с 2.8%.

Увеличение на цените в преработващата промишленост спрямо март 2012 г. е отчетено при: обработката на кожи, производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 8.4%; производството на хранителни продукти - със 7.1%; производството на напитки - с 6.4%; производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 6%. Намаление на цените се наблюдава при производството на основни метали - с 5.1%, и при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 0.7%.

Общият индекс на цените на производител (вътрешен плюс външен пазар) през март 2013 г. намалява с 0.8% спрямо предходния месец. По-ниски цени са регистрирани в добивната промишленост - с 1.3%, в преработващата промишленост - с 0.5%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2%.

Общият индекс на цените на производител през март 2013 г. се увеличава с 0.5% в сравнение със същия месец на 2012 г. 

Подкрепи Economic.bg